Một cuộc chiến tuân thủ ở Đức có thể bị tổn thương

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Nếu có hai thứ không bao giờ nên trộn lẫn với nhau, thì đó là an ninh mạng/tuân thủ quyền riêng tư và chính trị của công ty. Chưa hết, đó là trọng tâm của cuộc chiến tuân thủ giữa Microsoft và chính quyền Đức có thể dẫn đến việc trừng phạt khách hàng của công ty.

Datenschutzkonferenz của Đức — cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ xử lý quy định của Đức về Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu — đã công khai tuyên bố rằng “không thể sử dụng Microsoft Office 365 tuân thủ bảo vệ dữ liệu.”

Đó là một tuyên bố tuyệt đối và táo bạo mà tôi từng thấy từ một cơ quan tuân thủ.

Cụ thể, các cơ quan quản lý đã không tìm thấy rõ ràng các vi phạm quy tắc tuân thủ cũng như họ tìm thấy các đường dẫn dữ liệu mà Microsoft sẽ không giải thích đầy đủ. Những đường dẫn này dường như chuyển dữ liệu lên các máy chủ do Microsoft kiểm soát tại Hoa Kỳ.

“Câu hỏi trọng tâm và lặp đi lặp lại của loạt cuộc thảo luận là trong trường hợp nào thì Microsoft đóng vai trò là bộ xử lý và trong trường hợp nào thì đóng vai trò là người kiểm soát. Điều này không thể được làm rõ một cách thuyết phục. Kiểm soát viên phải luôn có khả năng chứng minh trách nhiệm giải trình của mình theo Điều. 5 đoạn. 2 GDPR,” báo cáo cho biết, và sau đó nói thêm rằng họ “tiếp tục gặp khó khăn, vì Microsoft không tiết lộ đầy đủ quá trình xử lý chi tiết. Ngoài ra, Microsoft không giải thích đầy đủ quá trình xử lý nào diễn ra thay mặt cho khách hàng hoặc quá trình nào diễn ra vì mục đích riêng của họ. Các tài liệu hợp đồng không chính xác về mặt này và do đó, cho phép xử lý mà không thể đánh giá một cách thuyết phục, thậm chí có thể mở rộng cho mục đích riêng của một người.”

Không ngạc nhiên khi Microsoft không đồng ý và lập luận rằng sản phẩm của họ là phần mềm hoàn hảo.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Chat Zalo
0979106855