Giới thiệu về những nơi tốt nhất để làm việc trong lĩnh vực CNTT

[ad_1]

Sửa máy tính tại nhà TPHCM

Những nơi được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất trong lĩnh vực CNTT năm 2023 hiện đã được công bố! Đọc báo cáo đầy đủ.

Chúng tôi sẽ chấp nhận các đề cử cho chương trình Nơi làm việc tốt nhất trong lĩnh vực CNTT năm 2024 từ giữa đến cuối năm 2023.

Giới thiệu về Nơi làm việc tốt nhất trong chương trình CNTT

cw vị trí tốt nhất năm 2023IDG

Computerworld tiến hành một cuộc khảo sát hàng năm để xác định những nơi làm việc tốt nhất cho các chuyên gia CNTT. Chúng tôi mời độc giả, các chuyên gia PR và các bên quan tâm khác đề cử các công ty mà họ coi là nhà tuyển dụng tuyệt vời cho nhân viên CNTT. Bạn có thể đề cử công ty của riêng bạn. Sau đó, chúng tôi yêu cầu những công ty được chỉ định đáp ứng các tiêu chí cơ bản của chúng tôi tham gia vào cuộc khảo sát của chúng tôi.

Năm nay, lần đầu tiên, các đề cử sẽ được mở cho các công ty bên ngoài Hoa Kỳ! Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng chương trình này, vốn đã có lịch sử 29 năm tại Hoa Kỳ, cho các công ty trên toàn thế giới. Những người được đề cử sẽ được đánh giá so với các công ty tham gia khác trong khu vực của họ.

Các nhà tuyển dụng trong danh sách Địa điểm Tốt nhất được đánh giá theo quy mô công ty: Các công ty lớn có từ 5.000 nhân viên trở lên; hạng trung có từ 1.001 đến 4.999 nhân viên; và các công ty nhỏ sử dụng 1.000 công nhân hoặc ít hơn.

Để đủ điều kiện, các công ty phải có một tối thiểu 5 nhân viên IT. Các công ty phải có tổng số nhân viên tối thiểu là 100 người. Chúng tôi coi nhân viên CNTT là những nhân viên CNTT cung cấp dịch vụ và hỗ trợ công nghệ cho chính công ty của họ — hoặc cho nhiều công ty thông qua công việc của họ tại một nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Những người công nhân sẽ *không phải* bao gồm nhân viên hỗ trợ hành chính cho bộ phận CNTT, nhân viên làm công tác truyền thông hoặc quan hệ công chúng cho bộ phận công nghệ, nhà thầu CNTT hoặc những nhân viên có vai trò chính là phát triển sản phẩm để bán hàng bên ngoài.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.

dịch vụ cài win online từ xa

[ad_2]

Chat Zalo
0903064855