Cài Win 11 Tại Nhà

Cài Win 11 Tại Nhà

Cài Win Online

Cài Win 11 Tại Nhà

Tổng quan

Windows 11 là hệ điều hành mới nhất của Microsoft có nhiều tính năng và cải tiến mới. Bạn có thể nâng cấp miễn phí lên Windows 11 nếu máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu. Nếu máy tính của bạn không đáp ứng các yêu cầu, bạn vẫn có thể cài Windows 11 bằng cách sử dụng phương pháp cài đặt sạch.

Giới thiệu

Cài đặt Windows 11 tại nhà rất đơn giản. Bạn cần chuẩn bị một số thứ trước khi bắt đầu quá trình cài đặt. Bạn sẽ cần:

 • Một máy tính đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.
 • Một ổ đĩa USB hoặc DVD có ít nhất 5 GB dung lượng trống.
 • Bản sao hợp pháp của Windows 11.

Câu hỏi thường gặp

 1. Cài đặt Windows 11 có miễn phí không? Có, bạn được nâng cấp lên Windows 11 miễn phí nếu máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.
 2. Tôi có thể cài Windows 11 trên bất kỳ máy tính nào không? Không, bạn chỉ có thể cài Windows 11 trên các máy tính đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.
 3. Tôi cần chuẩn bị những gì trước khi cài Windows 11? Bạn cần chuẩn bị một máy tính đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu, một ổ đĩa USB hoặc DVD có ít nhất 5 GB dung lượng trống và một bản sao hợp pháp của Windows 11.

5 Subtopic

Chuẩn bị cài đặt

Trước khi bắt đầu quá trình cài đặt, bạn cần chuẩn bị một số thứ. Bạn sẽ cần:

 • Một bản sao hợp lệ của Windows 11.
 • Một ổ đĩa USB hoặc DVD có ít nhất 5GB dung lượng trống.
 • Một công cụ tạo phương tiện cài đặt Windows 11.
 • Một máy tính đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu của Windows 11.

Tạo phương tiện cài đặt

Sau khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, bạn có thể bắt đầu tạo phương tiện cài đặt Windows 11. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo phương tiện cài đặt Windows 11 để tạo ổ đĩa USB hoặc DVD có thể khởi động được.

Khởi động từ phương tiện cài đặt

Khi bạn đã tạo phương tiện cài đặt, bạn có thể khởi động máy tính từ phương tiện đó. Bạn sẽ cần thay đổi thứ tự khởi động trong BIOS để khởi động từ ổ đĩa USB hoặc DVD.

Cài đặt Windows 11

Sau khi bạn đã khởi động từ phương tiện cài đặt, bạn có thể bắt đầu quá trình cài đặt Windows 11. Quá trình cài đặt rất đơn giản và chỉ mất vài phút.

Hoàn tất cài đặt

Sau khi cài đặt Windows 11, bạn sẽ cần hoàn tất một số bước bổ sung. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản người dùng, kết nối với mạng và cài đặt các trình điều khiển cần thiết.

Kết luận

Cài đặt Windows 11 tại nhà rất đơn giản. Bạn có thể hoàn thành toàn bộ quá trình chỉ trong vài giờ. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có tất cả các thành phần cần thiết và làm theo các hướng dẫn cẩn thận.

Từ khóa

 • Cài đặt Windows 11
 • Cài đặt Windows 11 tại nhà
 • Phương tiện cài đặt Windows 11
 • Chuẩn bị cài đặt Windows 11
 • Hoàn tất cài đặt Windows 11

 

Cài Win 11 Tại Nhà

Chat Zalo
0979106855