Cách nhận biết cài đặt phần mềm Mastercam

Cách nhận biết cài đặt phần mềm Mastercam
1. Kiểm tra menu Start:

Mở menu Start.
Tìm kiếm “Mastercam”.
Nếu Mastercam được cài đặt, bạn sẽ thấy biểu tượng của nó trong danh sách kết quả.
2. Kiểm tra Control Panel:

Mở Control Panel.
Chọn “Programs and Features”.
Tìm kiếm “Mastercam” trong danh sách chương trình đã cài đặt.
Nếu Mastercam được cài đặt, bạn sẽ thấy nó được liệt kê trong danh sách.
Download mastercam 2024 | Hướng Dẫn Cài Chi tiết mới nhất | CADCAMCNC VN

3. Kiểm tra thư mục cài đặt:

Thư mục cài đặt mặc định cho Mastercam là:
C:\Program Files\CNC Software\Mastercam 2024
C:\Program Files (x86)\CNC Software\Mastercam 2024
Nếu bạn đã cài đặt Mastercam vào một thư mục khác, hãy kiểm tra thư mục đó để xem các tệp tin cài đặt có tồn tại hay không.
4. Kiểm tra registry:

Mở Registry Editor.
Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Find.
Nhập Mastercam vào hộp tìm kiếm.
Nhấn Enter.
Nếu Mastercam được cài đặt, bạn sẽ thấy các mục registry liên quan đến Mastercam trong kết quả tìm kiếm.
5. Sử dụng lệnh “where”:

Mở Command Prompt.
Nhập lệnh sau:
Xem ngay >> Dịch vụ cài đặt phần mềm Mastercam
Nhấn Enter.
Nếu Mastercam được cài đặt, bạn sẽ thấy đường dẫn đến tệp tin thực thi Mastercam được hiển thị trong kết quả.
Lưu ý:

Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Mastercam, bạn có thể cần thực hiện các bước trên cho từng phiên bản để xác định phiên bản nào được cài đặt.
Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện các bước trên, bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt Mastercam của CNC Software.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các cách sau để kiểm tra cài đặt phần mềm Mastercam:

Kiểm tra website của CNC Software: Truy cập website của CNC Software và tìm kiếm Mastercam. Nếu Mastercam được cài đặt, bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản Mastercam được cài đặt trên máy tính của bạn.
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của CNC Software: Nếu bạn không thể xác định xem Mastercam có được cài đặt hay không, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của CNC Software để được trợ giúp.
Chúc bạn thành công!

Bổ sung:

Bạn cũng có thể kiểm tra xem Mastercam có được cài đặt hay không bằng cách mở phần mềm và xem thông tin phiên bản được hiển thị trong thanh tiêu đề.
Nếu bạn đã cài đặt Mastercam nhưng không thể tìm thấy nó trong menu Start hoặc Control Panel, bạn có thể thử khởi động lại máy tính.
Hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn!

Chat Zalo
0979106855